Κατηγορίες
Νέες Τεχνολογίες & Εκπαίδευση

Ψηφιακή Αφήγηση

StoryboardThat

Δεδομένης της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας, η εκπαίδευση καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής. Θεμελιώδες συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σύγχρονη εποχή αποτελούν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες έχουν αναδειχθεί σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό πεδίο και προσφέρουν μια πληθώρα ψηφιακών εργαλείων στη διάθεση των εκπαιδευτικών. Μέσα από την σωστή αξιοποίησή τους συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ενίσχυση του προφορικού λόγου και της συνεργασίας των μαθητών στη σχολική τάξη.

Πλέον, ο Ψηφιακός Γραμματισμός (ICT literacy) αποτελεί βασικό αντικείμενο της Γενικής Παιδείας


Τζιμογιάννης, Α. (2011). Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Ημερίδα «Το Νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του», 17 Σεπτεμβρίου 2011, Αθήνα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζεται η τεχνική της ψηφιακής αφήγησης, η οποία διεκδικεί όλο και περισσότερο τη θέση της στον χώρο της εκπαίδευσης ως μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο διδασκαλίας. Η σημασία της ψηφιακής αφήγησης έχει αναδειχθεί διεθνώς καθώς όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί την εφαρμόζουν με σκοπό να καταστήσουν τη μαθησιακή διαδικασία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα.

Το λογισμικό Storyboard That (www.StoryboardThat.com) αποτελεί ένα λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών κόμικς, το οποίο παρέχεται και δωρεάν μέσω διαδικτύου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τους μαθητές ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο προσφέρει ένα διαχειρίσιμο μενού, με το οποίο τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ένα κόμικς με έτοιμα γραφικά συμπληρώνοντας τα κείμενα των διαλόγων, αφού καταλήξουν πρώτα στο σενάριο της ιστορίας. Το παρόν λογισμικό στηρίχτηκε στη φιλοσοφία ότι κάθε παιδί μπορεί να γίνει συγγραφέας κόμικς με τα κατάλληλα εργαλεία και την κατάλληλη υποστήριξη. Σκοπός είναι να ενισχύσει τα κίνητρα συμμετοχής και προσωπικής έκφρασης των μαθητών. 

“Βιστωνίδα: Ένας παράδεισος εκεί που δεν το περιμένεις.”
Κατηγορίες
Φιλαναγνωσία

Διαφορετικότητα και μουσική

Δεδομένων των συνεχών κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, ο χώρος της εκπαίδευσης καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις που σχετίζονται με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο επικρατεί στα σημερινά σχολεία. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαίο η εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελεί μια διαδικασία κοινωνικοποίησης και εσωτερίκευσης των κυρίαρχων κοινωνικών προτύπων, στοχεύοντας στη συσχέτιση γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να βοηθήσει κάθε παιδί να αντιμετωπίσει τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του πολυπρισματικά. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση αποτελεί και η ύπαρξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος, το οποίο να παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα για προβληματισμό, κριτική σκέψη και διάλογο. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η διαθεματική αξιοποίηση ενός μουσικού παραμυθιού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, με σκοπό να ενισχυθούν η συναισθηματική ανάπτυξη και οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.

“Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν αποδεκτά, να αποδέχονται τους άλλους και να αναγνωρίζουν την αξία της διαφορετικότητας”.

Κουρμούση, Ν., & Κούτρας, Β. (2011). Βήματα για τη ζωή: Πρόγραμμα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για το νηπιαγωγείο. Αθήνα: Παπαζήση.

Το μουσικό παραμύθι Σι Σου Ντο ή σ’ένα ξεχασμένο πιάνο του Αντώνη Παπαθεοδούλου αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την αποδοχή της διαφορετικότητας. Διαπραγματεύεται το παρόν θέμα με έξυπνο τρόπο μέσα από τη μουσική και τη συνεργασία.

Παρακάτω παρατίθενται το παραμύθι και δραστηριότητες αξιοποίησής του στις μικρές τάξεις του δημοτικού.

Μπαρούτα, Μ. (2019). Αξιοποιώντας διαθεματικά ένα μουσικό παραμύθι για την αποδοχή της διαφορετικότητας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της
Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 273–279). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

Παπαθεοδούλου, Α. (2006). Σι Σου Ντο ή σ’ ένα ξεχασμένο πιάνο, ένα ασπρόμαυρο παραμύθι για τη διαφορετικότητα. Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας