Κατηγορίες
Φιλαναγνωσία

“Το δέντρο που έδινε”

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας αποτελεί πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εισάγει τους μαθητές του στον κόσμο της λογοτεχνίας και των βιβλίων. Αναμφίβολα, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, από την οποία χαρακτηρίζεται η σημερινή εποχή, στρέφει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων στον “ψηφιακό κόσμο” όλο και περισσότερο. Επιπλέον:

“…η αγάπη για τη λογοτεχνία και το βιβλίο αποκτάται μέσα από μια μακροχρόνια παιδεία, η οποία δεν έχει υποχρεωτικό και καταναγκαστικό χαρακτήρα και ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου.”

Γκλιάου‐Χριστοδούλου, Ν. (2007). Φιλαναγνωσία, παιδικά έντυπα και δημιουργικότητα των παιδιών, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 12, 170‐
181.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζεται η παρούσα πρόταση, η οποία αναφέρεται στο βιβλίο “Το δέντρο που έδινε” του Σελ Σίλβερσταιν. Αποτελεί ένα βιβλίο το οποίο μπορούν να απολαύσουν αναγνώστες κάθε ηλικίας και εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό προκειμένου να υλοποιήσει δραστηριότητες και να διεξάγει ενδιαφέρουσες συζητήσεις μέσα στην τάξη.

Προτεινόμενη δραστηριότητα: Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα δικά τους μήλα και γράφουν σε συννεφάκια ποια πράγματα μπορούμε να δώσουμε στους άλλους και να τους κάνουμε χαρούμενους.